ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវតែដកយកមេរៀន ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

Share Button

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែដកយកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន! បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរព! ដើម្បីដកយកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ខ្ញុំសូមជូនការវិភាគដូចតទៅ៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបគ្រោះមហន្តរាយបាត់ទឹកដីជិតមួយសតវត្សរ៍មកហើយ  បណ្តាលមកពីប្រទេសយួន។

Pourquoi Sihamoni, Hun Sen et Sam Rainsy n’ont-ils pas pris d’annuler des traités khméro vietnamiens de 1979, 1982, 1983 et 1985 ?

Share Button

Chers Tous, Pourquoi le roi Sihamoni, Hun Sen et Sam Rainsy… n’ont-ils pas pris l’initiative d’annuler des traités Continue Reading →

Frontière : le Cambodge dans le traquenard vietnamien

Share Button

Frontière : le Cambodge dans le traquenard vietnamien Depuis trois ans, en toutes occasions, les maîtres de Hanoi Continue Reading →

ហ៊ុនសែន​៖ ៣០ឆ្នាំក្នុងអំណាច ដោយអំពើក្បត់និង អំពើហឹង្សាលើប្រជាជាតិខ្មែរ

Share Button

បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរព! ពីខែ មករា ១៩៨៥ ​ដល់ ខែ មករា ២០១៥ គឺ ជា ខួប គំរប់ ៣០ ឆ្នាំ នៃ សកម្មភាព ក្បត់ ជាតិ Continue Reading →

Truong Tan Sang will make his official visit to Cambodia

Share Button

Dear all, President Truong Tan Sang of Vietnam will make his official visit to Cambodia from 23 to Continue Reading →

Hun Sen, traitor and Puppet of Hanoi, didn’t dare respect Paris Peace Agreement

Share Button

Dear all, Hun Sen, traitor and Puppet of Hanoi, didn’t dare respect Paris Peace Agreement and has insolently Continue Reading →