សែនស្រណោះ សរសេរក្នុងហ្វេសប៊ុកថា ៖

The latest news appeared from an un name person who work in Hen Sen police force and who have warned Dr. Kem Ley to leave the country. Stated five days before Dr. Kem Ley assassination, Hun sen’s daughter name Hun Mana has asked top police leaders to find five to ten criminal thugs for her.
Based on past history, we all should know who is the main person responsible for the assassination of Dr. Kem Ley. The person who are able to take advantage of Dr. Kem Ley death is the person who have him assassinated, no other than the Hun family. Hun sen said he will never let anyone in peace if they talk about his family.
The trigger to an end for Dr. Kem Ley is when he talked about Hun family based on Global Witness reports. Also other projects that Dr. Kem Ley have planed may open more evident against hun sen regime.
Hun Sen have controlled of all powers upon the country including his « third hand, » only him or his family members can approved for the assassination. Without hun sen or his family authority, no one else would dare to do this evil action.
Khmer people must wake up now and get rid of the Hun Sen criminal thug family. Enough is enough!

What did you do Mr Prime Minister H S ?

Malyvann Mam writes :

Mr prime minister has been advised to everyone that if you play the game don’t get mad 😡. If you get mad 😡 don’t play the game. When Khmer nation has no respect, trust, believes it’s really hard to trust the government has no justification, no human rights using all the powers abusing their own people, killings owned peoples, no freedom for anybody talking put themes in jails not obey the laws constitution control everything in government even the judges. People’s crying everyday. Enough is Enough. In over 32 years plus what did you do for Cambodian people? Shame on you.

Motion à Monsieur le Président de la République Française François Hollande

Après la manifestation du 7 janvier 2017 à Paris, la Révolution du Khmer Lotus a fait une motion au Président de la République François Hollande dont la teneur se  trouve dans le lien suivant :

Click vers  Motion à Mr le Président de la République:

A la suite de cette motion voici la lettre de réponse du Chef de Cabinet du Président de la République :

Click vers lettre du Cabinet du Président de la République :

La R L K tient a préciser que les élections cantonales de 2017 et celles parlementaires de 2018 avec la participation du parti CPP au pouvoir et des partis d’opposition , y compris le CNRP, contueront de cautionner la mainmise du Vietnam sur le Cambodge , malgré la surveillance de la communauté internationale écartant ainsi toute démocratisation de ce pays .

FULL TEXT: President Donald Trump’s Inauguration Speech

https://

« Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans and people of the world, thank you.

We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. Every four years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power and we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Continuer la lecture de FULL TEXT: President Donald Trump’s Inauguration Speech

មហាគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃប្រជាជាតិខ្មែរ!

khmer lotus revolution(ដោយអ៊ូចល )

ស្តេចសីហនុឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ១៩៤១ក្នុងអាយុ១៩ឆ្នាំ។ ប្រទេសបារាំងបានកាត់ដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅយួននៅថ្ងៃ៤មិថុនាឆ្នាំ១៩៤៩។
ហេតុអ្វីបានជាពេលនោះស្តេចសីហនុមិនបំផុសបំផុលប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យងើបទាមទារទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកវិញ តាមគ្រប់មធ្យោបាយ?

អានបន្ត  READ MORE

ទិដ្ឋភាពបាតុកម្មថ្ងៃ ទី ០៧​ ខែមករា២០១៧

យួនជាសត្រូវសួពូជរបស់ខ្មែរ
ថ្ងៃ ៧មករា ១៩៧៩ យួនបានចូលមកស្រុកខ្មែរជាមួយហ្វូងអាយ៉ងមាន
ហេង សំរិន  ជា ស៊ីម  ប៉ែន សុវណ្ណ និង ហ៊ុន សែនព្រមទាំងកងពល ទាហាន ជាច្រើន ដើម្បីវាយបំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យផុត
រលត់ពីផែនទីពិភពលោក។

នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៧​ ខែមករា២០១៧ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីស
និងតាមខែត្រនានាក្នុងប្រទេសបារាំងបានធ្វើបាតុកម្ម  ដេញចោរយួន
និងបនអាយ៉ងអោយចេញផុតពីកម្ពុជា ៕

សូមទស្សនានូវទិដ្ឋភាពខាងក្រោម  %


WordPress Video Lightbox Plugin