Interviews de vérités sur la destitution de Sihanouk le 18 mars 1970 !

១៨​​មិនាឆ្នាំ១៩៧០  ​ជាថ្ងៃដែលខ្មែរទូទាំងប្រទេស  បាននាំគ្នាងើបបះបោរ ដេញចោរយួនឈ្លានពាន ដែលស្ដេច សីហនុ បានឃុបឃិតជាមួយយួន  អោយយួនចូលស្រុក និងជាថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាបាន ដកសេចក្ដីទុកចិត្ត
ពីស្ដេច សីហនុនេះ  តាមសភាធម្មនុញ្ញ មិនមែនដូចពាក្យចចាមរាម
និយាយថា ធ្វើរដ្ឋប្រហារ នោះឡើយ ។
ដើម្បីយល់ច្បាស់ ថា តើ ថ្ងៃ ១៨​​មិនាឆ្នាំ១៩៧០ ជាថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារ ទម្លាក់ស្ដេច សីហនុ មែន ឬ មិនមែន នោះ!

សូមទស្សនា វីដេអូ ​នូវ សេចក្ដីសម្ភាសន៍ នៃវិទ្យុ បដិវត្តន៍ផ្កាឈូក ខាងក្រោម ⇓

La vérité sur une fausse guerre civile au Cambodge

Click==> biographie Mr Chao xeng ua

chaoMr  CHAU XENG UA
(ancien Ministre )

La vérité sur une fausse ‘guerre civile’
au Cambodge

Aujourd’hui encore on continue de parler de « Guerre Civile » à propos des opérations militaires qui eurent lieu au Cambodge dans les années 1970-1975. On parle aussi d’une agression américaine dont le Cambodge aurait été victime en 1970.
En réalité, il y eut une agression étrangère caractérisée contre le Cambodge à partir du 29 Mars 1970, mais elle fut le fait des forces VC/NVN infiltrées en territoire Khmer depuis le début des années 60. Cette agression fut déclenchée sans ultimatum et sans déclaration de guerre. Continuer la lecture de La vérité sur une fausse guerre civile au Cambodge

តើការបោះឆ្នោតអាចដេញយួន និងអាយ៉ងយួនភ្នំពេញបានដែរឬ ??

យើងដឹងថាពួកវាជាចោរហារយទៅហើយចុះហេតុអីបានជាម្នាក់ៗខឹតខបន្តអំណាចឱ្យយួនធ្វើអីទៀត ។

ថ្ងៃ២២កក្ដដាឆ្នាំ២០១៤ខ្មែរចាញ់យួនយ៉ាងអាម៉ាស់
នេះហើយដែលមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវ តែទីបំផុតយួននិងកញ្ជះយួនមិនដែលអាសូរខ្មែរម្ដងណាទេ។

នៅមិនភ្ញាក់ មិនរៀង ឬធ្វើជាភ្លើ បានជាក្រុម៥៥រូប ( CNRP)បោលក្បាលចូលទៅរួមធ្វើការជាមួយហ្វូងឆ្កែ
កញ្ជះយួនចិនថែមទាំងឃោសនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអោយចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៨ថែមទៀត។

ខ្មែរអើយក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររស់ !!
Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !!
 សូមអញ្ជើញស្ដាប់វីដេអូខាងក្រោម %

.

Read the text (put cursor on it)

 

សែនស្រណោះ សរសេរក្នុងហ្វេសប៊ុកថា ៖

The latest news appeared from an un name person who work in Hen Sen police force and who have warned Dr. Kem Ley to leave the country. Stated five days before Dr. Kem Ley assassination, Hun sen’s daughter name Hun Mana has asked top police leaders to find five to ten criminal thugs for her.
Based on past history, we all should know who is the main person responsible for the assassination of Dr. Kem Ley. The person who are able to take advantage of Dr. Kem Ley death is the person who have him assassinated, no other than the Hun family. Hun sen said he will never let anyone in peace if they talk about his family.
The trigger to an end for Dr. Kem Ley is when he talked about Hun family based on Global Witness reports. Also other projects that Dr. Kem Ley have planed may open more evident against hun sen regime.
Hun Sen have controlled of all powers upon the country including his « third hand, » only him or his family members can approved for the assassination. Without hun sen or his family authority, no one else would dare to do this evil action.
Khmer people must wake up now and get rid of the Hun Sen criminal thug family. Enough is enough!

What did you do Mr Prime Minister H S ?

Malyvann Mam writes :

Mr prime minister has been advised to everyone that if you play the game don’t get mad 😡. If you get mad 😡 don’t play the game. When Khmer nation has no respect, trust, believes it’s really hard to trust the government has no justification, no human rights using all the powers abusing their own people, killings owned peoples, no freedom for anybody talking put themes in jails not obey the laws constitution control everything in government even the judges. People’s crying everyday. Enough is Enough. In over 32 years plus what did you do for Cambodian people? Shame on you.

Motion à Monsieur le Président de la République Française François Hollande

Après la manifestation du 7 janvier 2017 à Paris, la Révolution du Khmer Lotus a fait une motion au Président de la République François Hollande dont la teneur se  trouve dans le lien suivant :

Click vers  Motion à Mr le Président de la République:

A la suite de cette motion voici la lettre de réponse du Chef de Cabinet du Président de la République :

Click vers lettre du Cabinet du Président de la République :

La R L K tient a préciser que les élections cantonales de 2017 et celles parlementaires de 2018 avec la participation du parti CPP au pouvoir et des partis d’opposition , y compris le CNRP, contueront de cautionner la mainmise du Vietnam sur le Cambodge , malgré la surveillance de la communauté internationale écartant ainsi toute démocratisation de ce pays .

WordPress Video Lightbox Plugin