វិចារណកថាថ្ងៃ ទី១២កក្កដា២០១៤

Share Button

វិចារណកថាថ្ងៃសៅរ៍ទី១២កក្កដា២០១៤ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទក្រឹត្យា សូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈទាំងអស់ជាទីសក្ការនិងសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីរាប់អាន ។