មតិ​ពលរដ្ឋ​ជុំវិញ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​លោក កឹម សុខា

ក្រោយ​ពី​បាន​សាកសួរ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​រស់នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន។​ រឿង​ចោទ​ប្រកាន់ និង​ចាប់​ខ្លួន​ លោក កឹម សុខាកាល​ពី​រំលង​អាធ្រាត​ឈាន​ចូល​ថ្ងៃទី ០៣ កញ្ញា​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា មួយ​ចំនួន​បាន​បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​ផ្សេងៗ​គ្នា។

សូមលោកអ្នក អញ្ជើញទស្សនាវីដេអួខាងក្រោម%