ខួប៤៨ឆ្នាំ​ នៃថ្ងៃ ១៨​​ ​មិនា​ ១៩៧០

១៨​​មិនាឆ្នាំ១៩៧០  ​ជាថ្ងៃដែលខ្មែរទូទាំងប្រទេស  បាននាំគ្នាងើបបះបោរ ដេញចោរយួនឈ្លានពាន ដែលស្ដេច សីហនុ បានឃុបឃិតជាមួយយួន  អោយយួនចូលស្រុក និងជាថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាបាន ដកសេចក្ដីទុកចិត្ត
ពីស្ដេច សីហនុនេះ  តាមសភាធម្មនុញ

Le 18 Mars 1970 est une date historique pour le Cambodge car elle marque la fin d’une longue période de Monarchie Absolue de Droit Divin dont le Roi est considéré comme un Dieu et qui avait le pouvoir de prononcer la vie ou la mort de sa propre population.

សន្ធិសញ្ញា ២៣តុលា ១៩៩១

 សន្ធិសញ្ញា ២៣តុលា ១៩៩១ និង ការដោះស្រាយវិវាទកម្ពុជាតាមនយោបាយពិភពលោក

 

conf-300x195 (Copier)ចុច→អត្ថបទភាសាខ្មែរ
(click→texte khmer)

ចុច→អត្ថបទភាសាបារាំង
(click→ texte French)
ចុច→អត្ថបទភាសាអង់គ្លេស    (click→texte English)

 

manifestation 23 octobre à PARIS place TROCADERO

Manifestation du 23 octobre à PARIS place Trocadéro
pour le respect l’accord de paix de Paris 23 octobre 1991.

Hun Sen, le traître et valet de Hanoi, n’osant pas respecter l’Accord de Paris, a répondu avec insolence et non-sens, sous hypnose que tout ce qui est dans l’Accord a été déjà mis dans la Constitution Khmère.le Vietnam n’a pas respecté l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991, mais il continue de le violer délibérément pour y consolider sa colonisation au nez et à la barbe de la communauté internationale.

វេលាដល់ហើយ!!!!

គ្មានកម្លាំងបរទេសមកពីក្រៅណាមួយអាចផ្តួលរំលំបនអាយ៉ង
ហ៊ុនសែននិងអាយួនបានទេ។
គឺមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបះបោរកេណ្ឌគ្នាតាមច្បាប់ធម្មជាតិទេដែលអាចរំដោះស្រុកខ្មែរបាន។
នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាមួយអាយួននិងអាយ៉ងហ៊ុនសែនដើម្បីអ្វី ?

ខ្មែរអើយក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររស់ !!
Hand in hand we stand !!
Shoulder to Shoulder we march !!
Heart to Heart we rearch!!
Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !!


សូមទស្សនាក្បាលហ្វូង
អាទ្រពងនិងលិឍពងអាកញ្ជះយួនហ៊ុន សែន…
WordPress Video Lightbox Plugin